Enkele onderdelen waarin ConsuManagement uw organisatie kan adviseren en begeleiden zijn:

Nieuw primair systeem
Staat uw organisatie aan de vooravond van een conversie of constateert u na implementatie dat de overgang een te grote belasting is voor uw organisatie? ConsuManagement heeft meerdere organisaties geadviseerd en begeleid in dit soort trajecten. Van conversie tot het optimaliseren van de mogelijkheden van het nieuwe primaire systeem!

Quickscan
Wilt u snel en tegen minimale kosten weten hoe een onafhankelijke partij naar uw administratie kijkt? En welke voorwaarden er geschept moeten worden voor het verbeteren of verfijning? Onze specialisten zijn in staat om binnen afzienbare tijd u een rapport te presenteren, waarmee u uw medewerkers handen en voeten geeft voor verbetering en verandering.

Procesmanagement
Het uitwerken of het actualiseren van werkprocessen krijgt niet altijd voldoende aandacht, maar is essentieel voor een goede bedrijfsvoering.
De snelheid waarmee uw organisatie moet inspringen op veranderingen en/of tijdgebrek zijn de belangrijkste redenen waardoor dit belangrijke onderdeel niet voldoende aandacht krijgt. ConsuManagement constateert in veel gevallen dat kansen onbenut blijven voor het verbeteren van efficiency, interne controle en draagvlak.

Verbeteren efficiency
Er is veel tijd en geld te besparen als werkprocessen goed op elkaar zijn afgestemd en er heldere werkbeschrijvingen liggen.
Maar dit is niet voldoende als er geen begrip is voor elkaars prioriteiten en het draagvlak voor verandering ontbreekt. Naast het uitwerken van een stappenplan vinden wij het noodzakelijk om alle partijen, zowel intern als extern, te betrekken bij dit proces.

En dat is precies de kracht van ConsuManagement: Met alle partijen dat ene doel bereiken.