Werkwijze

 

In de eerste fase van de samenwerking stelt ConsuManagement een plan van aanpak op waarin tevens de missie, visie en waarden van uw organisatie worden meegenomen. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van uw huidige procedures en klantenbestanden en er wordt kritisch naar de resultaten van de kwartaalrapportages gekeken. Met deze gegevens kunnen we gezamenlijk de doelstellingen, successen en risicofactoren in kaart brengen.


De volgende stap is draagvlak binnen de organisatie creëren, met zowel interne als externe klanten. ConsuManagement houdt van een persoonlijke aanpak. Dat wil zeggen dat met zowel de opdrachtgever als zijn/haar klanten diverse gesprekken worden gevoerd. Zo is het van groot belang dat intern iedereen dezelfde koers vaart. Externe partners worden daarentegen wel eens vergeten, terwijl ook zij een cruciale rol spelen in het behalen van de beste resultaten.


En dat is precies de kracht van ConsuManagement: Met alle partijen dat ene doel bereiken.